Styret

Håkon Boie Ludvigsen

Styreleder - Rådmann Sør Aurdal

Martin Sæbu

Nestleder - Rådmann Vestre Slidre

Monica Rundhaug

Styremedlem - Kommunalsjef HR Etnedal

Guro Jemterud Solberg

Styremedlem - Leder for HR, Service ogg kommunikasjon Nord-Aurdal

Stian Jordet

Ansattrepresentant IKT Valdres

Vararepresentanter:

Rolf Stalenget

Kommunalsjef Opplæring og kultur Øystre Slidre

Anne Kari Gjerdalen

Styrar, Rogne Barnehage, Øystre Slidre

Oddvin Almenning

Ansatt IKT Valdres

Møteprotokoller 2019

Protokollene under er i zip-format

Protokoller fra styremøter

Protokollene under er i zip-format

Protokoller fra representantskapet

Protokollene under er i zip-format

Kontakt oss

Adresse

Jernbanevegen 20

2900 FAGERNES

Kontakt oss

Telefon: 61 35 92 00

Epost: post@iktvaldres.no

Åpningstid

MAN-FRE: 08:00 – 16:00